Roetfilterkennis voorkomt roetfilterproblemen

Roetfilterkennis voorkomt roetfilterproblemen

Roetfiltertraining bij Visser Diesel Center in Den  Bosch. Een cursist komt binnen met de resten van een gedemonteerd roetfilter: "Probleem opgelost voor de klant" Trainer Rene Visser denkt daar anders over: "Ik gooi mijn vuilnis toch ook niet over de schutting?" Tijdens de training biedt hij alternatieven voor roetfilter verwijdering. Die zijn niet alleen beter voor het milieu, ook voor klant én autobedrijf.

 

Rene Visser begint bij het begin: fijnstof. "Dat zijn in de lucht zwevende deeltjes, die we ook wel  aanduiden met PM, Particulate Matter.  Dat fijnstof wordt maar voor 45 procent veroorzaakt door de mens. De rest komt uit natuurlijke bronnen, zoals opwaaiend stof en zeezout:' Maar niet alle fijn stof is even schadelijk.  Naast de samenstelling is ook het onderscheid in grootte belangrijk: "De grootste deeltjes, die uit de categorie PMl 0, komen bij de mens niet verder dan de neus en keelholte. Ze zijn veel minder schadelijk dan de deeltjes uit de PM2.5-categorie.  Die veel kleinere deeltjes dringen diep in de luchtwegen door:' En: "Dankzij fijnere verneveling produceren moderne EU S­ en 6-diesels veel meer van deze ultrafijne deeltjes. Over de schadelijkheid van de allerkleinste deeltjes, PM 0.1, is veel minder bekend. Ze zijn zo klein, het zijn bijna gassen. En een groot deel van die deeltjes wordt niet direct uitgestoten, maar ontstaat door een chemische reactie tussen gassen in de lucht: 'Welke gassen? "Nou, bijvoorbeeld stikstofoxiden van het verkeer, ammoniak uit de landbouw en zwaveldioxide die met de wind uit Oost-Europa worden aangevoerd:'

 

Andere bronnen

Goed, als we over roetfilters praten, moeten we dus vooral de PM2.5-deeltjes in de gaten houden. Visser toont een taartpuntengrafiek van de Emissieregistratie die de emissie­ bronnen van PM2.5 weergeeft.  Dieselpersonen- en bedrijfsauto's zijn samen goed voor zo'n 14 procent van de uitstoot van dit gevaarlijke goedje. Dat is ongeveer evenveel als een voor velen onverwachte bron: rokers. En net als de roker is ook de allergrootste bron van gevaarlijk PM2.5 nog altijd van harte welkom in de grootstedelijke milieuzones: vuurhaar­ den van consumenten. Die sfeerverwarming neemt maar liefst 26 procent van het PM2.5-fijnstof voor zijn rekening.

"Welkom?  Er is zelfs een subsidieprogramma voor houtkachels': verbaast Rene Visser zich.

 

Het roetfilter werkt

Verder doen ook de scheepvaart en de industrie nog een stevige duit in het PM2.5-zakje. Maar daar moeten wij ons niet door laten afleiden, vindt Visser

"Als autobedrijven kunnen we ons beter concentreren op het wegverkeer:' Hij pakt de Euro-normen erbij en toont het enorme verschil tussen de hoeveelheden roet die begin jaren 90 nog mochten worden uitgestoten en het minuscule beetje dat een  Euro 5- of 6-diesel  nog mag uitstoten. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de uitstoot van NOx, maar in tegenstelling tot al het gesjoemel daarmee, halen moderne diesels de zware eisen voor de PM-uitstoot wél. En daar is maar één verklaring voor: het af-fabriek ingebouwde gesloten roetfilter.  Dat filtert vrij­ wel alle PM2.5- en grotere deeltjes weg uit het diesel uitlaat­ gas.

 

Roet verbranden

In het filterhuis zit een filterelement van cordiet of van siliciumcarbide. Dat laatste materiaal is wat temperatuurbestendiger dan het eerste. Maar in allebei de gevallen gaat het om een keramisch materiaal, een 'steen: waarin een groot aantal kanaaltjes zit. Die kanaaltjes in de steen laten wel gas door,  maar geen roetdeeltjes. Die blijven dus achter in het filter. Net als ieder ander filter raakt ook een DPF na verloop van tijd vol: "Het roet hoopt zich op in het filter. Om te voorkomen dat het verstopt raakt en ook het uitlaatgas er niet meer, of slechts met veel drukverlies, langs kan, moet het roet verbrand worden. Visser legt uit dat bij dat 'regenere­ ren' roet reageert met zuurstof tot CO2. Dat is een gas en kan dus wel door het filter.

'ALS WE OVER ROETFILTERS PRATEN, MOETEN WE VOORAL DE PM2.5·DEELTJES IN DE GATEN HOUDEN'

Download onze folder:

https://www.roetfilterservice.net/wp-content/uploads/2020/03/FOLDER_Roetfilterservice.pdf